I dagens samhälle behöver vi inte längre göra allting manuellt. Det finns många lösningar och praktiska verktyg som du bör överväga att ta till som kan underlätta ditt arbete med att planera ett möte betydligt. Det kan vara praktiskt att ta till hjälp av en mötesarrangör för hela eller delar av ditt arbete.

Vi på Meet Complete kan hjälpa dig med ett par extra händer för ditt möte.

Exempel på arbetsuppgifter som vi kan anlitas för att ta hand om:
• Planera och sätta upp registrerings förfarandet
• Skicka inbjudningar
• Boka transportmedel
• Boka boende
• Insamling av abstracts och föredragsbeskrivningar
• Boka audio-video teknik
• Kommunicera med delegater/besökare inför mötet
• Fakturering /collecting payment
• Utvärderingar