<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <div class="img-text" style="background: #ff4a4a; position: absolute; top: 200px; height: 24px;"><p style="color: #ffffff; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 5px;">Tips och idéer till ditt möte</p> </div><br /> <div class="img-text3" style="background: #dd3a3a; position: absolute; top: 232px; height: 24px;"><p style="color: #ffffff; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 5px;">Kontakta oss för broschyrer med mer tips</p> </div><br /> <div class="img-text2" style="position: static; max-width:350px;-webkit-border-radius: 20px 20px 0px 0px;-moz-border-radius: 20px 20px 0px 0px;border-radius: 20px 20px 0px 0px; border-bottom:2px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF;"> <h2 style="color: #333; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 50px; padding-top: 16px;padding-bottom: 0px;">Innehåll</h2> </div>

 

Guide till att planera en kongress eller ett större möte: INTRODUKTION

 

Har du blivit utsedd som projektledare till att organisera ett möte men har svårt att veta i vilken ände du ska börja?
– Vi hjälper dig.
Försöker du jonglera mellan att planera ett större möte och dina ordinarie arbetsuppgifter?
– Då kan vi hjälpa dig.

Om du själv ska planera ditt möte så är det viktigt att tänka igenom alla delar. Identifiera vad som behöver göras i planeringsfas, under utförandet och som avslut. Ett systematiskt tillvägagångssätt kan göra så att planeringen blir avsevärt mycket enklare, att varje steg i planeringen färdigställs i tid och att det i slutändan blir ett lyckat möte av hög kvalitet. Nyckeln till ett lyckat möte ligger i en noggrann planering, delegering av uppgifter till kunniga medarbetare, att ha ett öga för detaljer, koordinering av aktiviteter och en noggrann planering (som åtföljs). Dra gärna lärdom av dem som arrangerat möten förut och lyssna på dem som fått handskas med oförutsedda utgifter tidigare.

Meet complete kongressbyrå arbetar vi med att ta fram en steg för steg guide för att ditt möte ska bli till en succé.

Ta gärna kontakt med oss ni har frågor eller för att få fler tips och idéer.

I denna guide går vi igenom:

  • Hur man skapar en realistisk tidplan
  • Hittar lämpliga arbetsfördelningar inom din organisationskommittén
  • Hur skapar man ett innehållsrikt program
  • Saker att tänka på i sin budget