14. Transport

Transport
Uppgifter
1. 1) kontakta kollektivrtrafik bolag ellert lokalt transportbolag för transfer möjligheter av dina mötesdeltagare mellan events och möteslokaler.
2. Kontakta den lokala resebyrån eller convention bureaun för att få reda på auktoriserade bolag i området.
3. Förhnadla om rabbater för mötesdeltagare
4. Var noggrann med att få ta del av licenser/körkort och intyg och försäkringar eventuell intyg som krävs för dessa transporter.
5. Förmedla transportinformationen till deltagarna