<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <div class="img-text" style="background: #ff4a4a; position: absolute; top: 200px; height: 24px;"><p style="color: #ffffff; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 5px;">Offerter på tjänster kan nästan alltid förhandlas.</p> </div> <div class="img-text3" style="background: #dd3a3a; position: absolute; top: 232px; height: 24px;"><p style="color: #ffffff; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 5px;">Kontakta oss för broschyrer med mer tips</p> </div> <div class="img-text2" style="position: static; max-width:350px;-webkit-border-radius: 20px 20px 0px 0px;-moz-border-radius: 20px 20px 0px 0px;border-radius: 20px 20px 0px 0px; border-bottom:2px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF;"> <h2 style="color: #333; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 50px; padding-top: 16px;padding-bottom: 0px;">Innehåll</h2> </div>

 

Budget

 

Budgeten planeras utifrån hur stor inkomst som förväntas från alla delkällor man har ställt mot de utgifter som förväntas uppstå. I de flesta fall måste man vara realistisk kring vad som är prisvärt och inom budgetens ramar. Vissa saker/planer behöver man vara beredd att skrota på ett tidigt stadium när det inte finns täckning för det i budgeten. Ha i åtanke att offerter på tjänster nästan alltid kan förhandlas.

Många brukar fastslå en minimisumma som behöver täckas i budgeten. Tänk på att kontinuerligt revidera siffrorna och hålla koll på läget.

Gör en budget:

  • Brainstorma utgiftskategorier – utgå från stora uppenbara kostnader som (lokal/mötesplats, webbsida, registrering, kostnader under mötet, ersättning till talare, sekretariat, eventuella försäkringar, AV-teknik, marknadsföring, catering etc.)
  • Fundera på realistiska kostnader för varje utgiftskategori.
  • Vilka utgifter kan tänkas vara fasta och vilka varierande (varierande kostnader är ofta baserade på antalet mötesdeltagare t.ex. måltider och fakturering av deltagare i motsats till fasta kostnader för lokal, AV-teknik och marknadsföring).
  • Beräkna inkomst baserat på alla potentiella inkomstkällor t.ex. anslag, sponsorer, utställare och deltagare.
  • Med utgångspunkt från utgifterna, viktat mot förväntat antal deltagare och övriga intäkter –> bestäm anmälningsavgiften för att täcka underskottet.
  • Diskutera budgeten med resten av organisationskommittén för återkoppling om siffrorna verkar vara realistiska.