<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <div class="img-text" style="background: #ff4a4a; position: absolute; top: 200px; height: 24px;"><p style="color: #ffffff; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 5px;">Viktiga datum till tidsplanen:</p> </div> <div class="img-text3" style="background: #dd3a3a; position: absolute; top: 232px; height: 24px;"><p style="color: #ffffff; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 5px;">Sista dag för att lämna in offertförslag & beslutsdatum för val av lokal</p> </div> <div class="img-text2" style="position: static; max-width:350px;-webkit-border-radius: 20px 20px 0px 0px;-moz-border-radius: 20px 20px 0px 0px;border-radius: 20px 20px 0px 0px; border-bottom:2px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF;"> <h2 style="color: #333; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 50px; padding-top: 16px;padding-bottom: 0px;">Innehåll</h2> </div>

 

Mötesplats

 

Vilken miljö är mest effektiv för mötet? Ett stort hotell i en storstad eller en gård på en tillflyktsort?
Oftast är det enklare och billigare för mötesdeltagarna att ta sig till större städer med goda kommunikationer och betala mer för boende än att ta sig till ett billigare hotell som ligger avsides.

Välj gärna en mötesplats med attraktiv omgivning, vilket ofta kan göra det lättare att få dit välkända talare och ett högt deltagarantal. En kongressdeltagares första intryck av ert möte kan baseras på hur välkomnande mötesplatsen är och dennes första kontakt med personalen på plats. En lockande anläggning och en personlig service skapar en positiv bild av mötet och arrangörerna bakom. En otrevlig upplevelse stannar kvar i minnet länge.

Gör gärna en checklista eller förbered ett frågeformulär när ni funderar på bra platser för ert möte, värdera hur viktiga punkterna är. Klargör vilka behov ni har vad gäller antal deltagare, utrymmesbehov, datum etc. Överväg också vilka möjligheter som finns till sociala aktiviteter samt boende i närheten. Finns det rätt möbleringsmöjligheter för den typ av program som är tänkt att bedrivas i dem (föreläsning, diskussioner, rundabordssamtal, workshops eller kurser).

Sök gärna efter flera lokaler som tillgodoser era behov eller ta kontakt med oss på Meet complete kongressbyrå så hjälper vi er och sköter kontakten angående offertförfrågan. Besök gärna de lokaler som verkar mest intressanta innan ni bestämmer er.

TIPS!
Genom att specificera era behov och önskemål till både lokalinnehavaren och underleverantörer så kan man säkrare kontrollera kostnaderna/utgifterna.