6. Abstracthantering

Abstracthantering
– Detta är enbart för internationella kongresser (ev. nordiska kongresser) vänder sig ofta ut inom disciplinen med en förfrågan – vem gör vad? och vad har ni för spännande på gång inom tex diagnostiska metoder av diabetes för unga patienter? Så skickar folk in sina forskningsresultat – och så väljer en kommitte med professorer ut bidrag som ska tala. I Sverige (pga forskningen numera är praktiskt taget på sparlåga och pengarna går till ”annat”) så väljer en organisationsgrupp ut vilka föreläsare man vill ska komma och prata. (istället för att säga att kvaliteten på forskningen är för låg – säger man att det är svårt att nå ut tillräckligt brett och locka tillräckligt stora namn till Jönköping)

Uppgifter
1. Bestäm formatet på abstracten/poster (antal ord, storlke, layout, språk)
2. Bestäm sistadatum för inskickande av abstract
3. Utlys poster/abstracts insamlingen (via hemsida, email, brevledes, eller i lämplig tidskrift)
4. Hitta granskare och klargör deras expertisområde
5. Samla in abstracten via hemsida, email, brev, fax
6. Skicka bekräftelse på mottaget bidrag.
7. Tilldela granskare till varje bidrag
8. Följ up granskarna så att de håller tidsramen för reviewn.
9. Samla in granskarnas åsikter och kommentarer
10. Välj ut bidrag
11. Meddela författarna om antagande eller avslag på deras bidrag
12. Förberedd antagna bidrag för publicering
13. Skicka material till förläggare/tryckeri.
14. Presentera de antagna bidragen online
15. Följ up korrigeringar/publikationer/artiklar efter mötet.

IDÉ – samla in abstract/poster bidragen online för enklare hantering.

Viktiga datum till tidsplanen:
Öppna insamlingen av posters/abstracts
Stäng/sista datum för att skicka in bidrag
Medella författarna om beslut
Skicka till tryckeri