<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <div class="img-text" style="background: #ff4a4a; position: absolute; top: 200px; height: 24px;"><p style="color: #ffffff; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 5px;">Använd online frågeformulär för att hitta rätt nivå för era åhörares intressen</p> </div> <div class="img-text3" style="background: #dd3a3a; position: absolute; top: 232px; height: 24px;"><p style="color: #ffffff; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 5px;">Dela med dig av resultatet till föreläsaren </p> </div> <div class="img-text2" style="position: static; max-width:350px;-webkit-border-radius: 20px 20px 0px 0px;-moz-border-radius: 20px 20px 0px 0px;border-radius: 20px 20px 0px 0px; border-bottom:2px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF;"> <h2 style="color: #333; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 50px; padding-top: 16px;padding-bottom: 0px;">Innehåll</h2> </div>
<div class="img-text3" style="background: rgb(209,0, 0); top: -130px; height: 150px; right: 15px; position: absolute;"><p style="color: rgb(255, 255, 255); padding-top: 25px; padding-right: 20px; padding-left: 20px; vertical-align: middle;"> <strong>Viktiga datum till tidsplanen:</strong><br> Bekräfta bokning av föreläsaren <br>Skicka informationspaket till föreläsaren</p></div>

 

Föreläsare

 

Om ni siktar på att bjuda in ”keynote speakers” se då till att ni har plan för hur ni så tidigt som möjligt kan välja ut vem som ska tala och hur ni bjuder in personen. Framstående talare inom disciplinen brukar vanligtvis väljas till att tala i plenarsammanträden. Extra värdefullt är om man lyckas få delar av deras material på förhand för att använda det i reklam syfte och som aptitretare. Från fall till fall bör man också fundera på vilka möjligheter man har till en alternativ föreläsare i fall att någon får förhinder eller tvingas ställa in sitt föredrag.

Uppgifter

 • Ingå överenskommelse med alla talare.
 • Skicka ut ett mötesinformationspaket till alla föreläsare som innehåller:
  Uppgifter till kontaktperson inom organisationskommittén samt on-site under kongressen
  Målbeskrivning med mötet
  Åhöraruppgifter (ungefärlig åhörarbakgrund, storlek och sammansättning. Det kan avse ålder, kön, yrke, intressen, utbildning, eller annat).
  Hur proceduren kring Powerpoint och åhörarkopior ser ut.
  Hotell- och transportinformation
  Program med tid för föredraget
  Information angående kompensation
 • Se till så att varje föreläsare tilldelas en egen kontaktperson.
 • Var tillmötesgående angående önskemål om AV-teknik.
 • Förbered lite biografi om föreläsaren inför dennes introduktion på scen.
 • Hjälp till med logi och transport och bekräfta att detta är klart till föreläsaren.

IDÉ – om ni tänker anlita en professionell talare – be om en ljud- eller video förhandstitt av deras presentation. Fråga även hur föreläsaren tänker finjustera sin presentation för att uppnå ert mötes specifika mål.