Använd webbsidan för att locka utställare till mötet

Presentera dina sponsorers logor på hemsidan

Innehåll

Viktiga datum till tidsplanen:
Öppna anmälan för utställare
Sista anmälningsdag för sponsorer
Deadline för beställning av särskilda
önskemål och material
till utställningsmontern

Sponsorer och utställare

Om ni planerar för en utställning bestäm då vilken typ av utställning ni önskar ha och fundera på om ni på förhand behöver sätta upp riktlinjer för vilka utställare ni accepterar. Numera har det blivit allt svårare att få utställare att närvara och dessutom förekommer problem med mer tvivelaktiga aktörer som passar på och vill synas på mötet.

Utställningen lägger till en kommersiell dimension till mötet som inte alla gånger är önskad, dock så är de ofta en viktig inkomstkälla och en möjlighet för deltagarna att bli uppdaterade på de senaste tekniska framstegen, se nya produkter, tjänster, nya tekniker eller utrustning. Om ni planerar en utställning så bör utställarna inkluderas i programmet och utställarna bör uppmuntras till att försöka komplettera och förstärka innehållet i programmet om de har produkter inom det området, eller om de kan hjälpa till och tillhandahålla tillämpliga publikationer eller andra nischade texter på området.


 

Logga in för att få tillgång till allt material