<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <div class="img-text" style="background: #ff4a4a; position: absolute; top: 200px; height: 24px;"><p style="color: #ffffff; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 5px;">Använd webbsidan för att locka utställare till mötet </p> </div> <div class="img-text3" style="background: #dd3a3a; position: absolute; top: 232px; height: 24px;"><p style="color: #ffffff; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 5px;">Presentera dina sponsorers logor på hemsidan </p> </div> <div class="img-text2" style="position: static; max-width:350px;-webkit-border-radius: 20px 20px 0px 0px;-moz-border-radius: 20px 20px 0px 0px;border-radius: 20px 20px 0px 0px; border-bottom:2px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF;"> <h2 style="color: #333; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 50px; padding-top: 16px;padding-bottom: 0px;">Innehåll</h2> </div>
<div class="img-text3" style="background: rgb(209,0, 0); top: -160px; height: 205px; right: 15px; position: absolute;"><p style="color: rgb(255, 255, 255); padding-top: 25px; padding-right: 20px; padding-left: 20px; vertical-align: middle;"> <strong>Viktiga datum till tidsplanen:</strong><br>Öppna anmälan för utställare<br>Sista anmälningsdag för sponsorer<br>Deadline för beställning av särskilda <br>önskemål och material <br>till utställningsmontern</p></div>

Sponsorer och utställare

Om ni planerar för en utställning bestäm då vilken typ av utställning ni önskar ha och fundera på om ni på förhand behöver sätta upp riktlinjer för vilka utställare ni accepterar. Numera har det blivit allt svårare att få utställare att närvara och dessutom förekommer problem med mer tvivelaktiga aktörer som passar på och vill synas på mötet.

Utställningen lägger till en kommersiell dimension till mötet som inte alla gånger är önskad, dock så är de ofta en viktig inkomstkälla och en möjlighet för deltagarna att bli uppdaterade på de senaste tekniska framstegen, se nya produkter, tjänster, nya tekniker eller utrustning. Om ni planerar en utställning så bör utställarna inkluderas i programmet och utställarna bör uppmuntras till att försöka komplettera och förstärka innehållet i programmet om de har produkter inom det området, eller om de kan hjälpa till och tillhandahålla tillämpliga publikationer eller andra nischade texter på området.


 

Logga in för att få tillgång till allt material