Vårmöte Klinisk Kemi 2016

Del i organisationskommittén. Årsmöte för sjukhuslaboratorier och den medicinska specialiten klinisk kemi.
Besökarna h
Kristoffer ansvarade för webplats, grafiskprofil, logotyp och marknadsföring av mötet.
Mötet ägde rum 11-13 maj 2016 på Malmö arena och lockade till sig hela enorma 47 utställare/företag från medicintekniksektorn!

varmote

Färdigheter

Upplagt på

22 juni, 2016

Skicka kommentar