<div class="wrapper12" style="height: 450px;"> <br> <br> <br> <br> <br> </div>
<div class="wrapper1212" style="height: 450px;"> <br> <br> <br> <br> <br> </div>
<div class="wrapper1213" style="height: 450px;"> <br> <br> <br> <br> <br> </div>

 

Vårt arbetssätt

Att arrangera ett möte, en konferens eller kongress innebär många timmars arbete. När man planerar mötet är det viktigt att tänka igenom alla delar av mötet och identifiera vad som behöver göras. Ett lyckat möte kan stärka er verksamhets varumärke, bygga värdefulla relationer, utveckla organisationen samt ge deltagarna kunskapsutbyte och en chans att bygga på sina nätverk. Oavsett om ni ska arrangera ett stort möte med många deltagare, föreläsare, avancerad teknik och aktiviteter i parallella salar eller om ni planerar ett mindre möte med endast lokal och enklare förtäring kan vi på Meet complete kongressbyrå hjälpa till.

Planering

För att arrangera innehållsrika och relationsstärkande möten behöver vi kännedom om era mål, idéer och vilka särskilda krav på kvalitet och genomförande ni har. Vi arbetar med siktet mot långsiktiga samarbeten och era önskemål och synpunkter är viktiga för oss. Vi planerar tillsammans projektets omfattning, hur tiden ska disponeras, marknadsföringskanaler och vilken mötesform som passar för ert möte.

Vi diskuterar tillsammans fram användbara lösningar för att skapa ett lyckat möte och desto tidigare vi kommer in i planeringsprocessen, desto mer användbara kan vi vara.

Utförande

Vi hjälper till med mötets upplägg och tillhandahåller praktiska verktyg, samarbeten och kontaktnätverk som kan vara till nytta i planeringsarbetet och vi är särskilt omtyckta för våra funktionella och tilltalande hemsidor.

Vi ingår som en del i organisationskommittén och kan ansvara för bokning av möteslokal och hotellreservation, hantera registreringar, hålla i kontakten med deltagarna, utställare och leverantörer, bemanning under arrangemanget, planera förtäring, mingel och festligheter.

Z

Avslutning

Vi summerar framgångarna och lärdomarna från projektet under ett avslutande möte. Vi går igenom bokslutet och kontrollerar så att alla inkomster mottagits från deltagaravgifter, utställare, sponsorer och så att alla betalningar av fakturor från leverantörer och samarbetspartners är gjorda.

Vi sammanställer utvärderingsenkäter samt följer upp och utreder eventuella klagomål eller brister. Utvärderingen är ett kvitto till arrangörerna på ett lyckat genomfört möte och en hjälp till eventuellt framtida arrangemang.

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <div class="img-text" style="background: #d10000; position: absolute; top: 168px; height: 24px;"><p style="color: #fff; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 5px;">Telefon: 0729-098445 </p> </div><br /> <div class="img-text" style="background: #ea0909; position: absolute; top: 200px; height: 24px;"><p style="color: #fff; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 5px;">E-post: info@meetcomplete.se </p> </div><br /> <div class="img-text3" style="background: #ff4a4a; position: absolute; top: 232px; height: 24px;"><p style="color: #fff; vertical-align: middle; padding-right: 5px; padding-left: 5px;">Vi svarar alltid på mail inom 24h </p></div>

 

Vårt arbetssätt

Att arrangera ett möte, en konferens eller kongress innebär många timmars arbete. När man planerar mötet är det viktigt att tänka igenom alla delar av mötet och identifiera vad som behöver göras. Ett lyckat möte kan stärka er verksamhets varumärke, bygga värdefulla relationer, utveckla organisationen samt ge deltagarna kunskapsutbyte och en chans att bygga på sina nätverk. Oavsett om ni ska arrangera ett stort möte med många deltagare, föreläsare, avancerad teknik och aktiviteter i parallella salar eller om ni planerar ett mindre möte med endast lokal och enklare förtäring kan vi på Meet complete kongressbyrå hjälpa till.

<br>

Planering

För att arrangera innehållsrika och relationsstärkande möten behöver vi kännedom om era mål, idéer och vilka särskilda krav på kvalitet och genomförande ni har. Vi arbetar med siktet mot långsiktiga samarbeten och era önskemål och synpunkter är viktiga för oss.Vi planerar tillsammans projektets omfattning, hur tiden ska disponeras, marknadsföringskanaler och vilken mötesform som passar för ert möte. Vi diskuterar tillsammans fram användbara lösningar för att skapa ett lyckat möte och desto tidigare vi kommer in i planeringsprocessen, desto mer användbara kan vi vara.

Utförande

Vi hjälper till med mötets upplägg och tillhandahåller praktiska verktyg, samarbeten och kontaktnätverk som kan vara till nytta i planeringsarbetet och vi är särskilt omtyckta för våra funktionella och tilltalande hemsidor.

Vi ingår som en del i organisationskommittén och kan ansvara för bokning av möteslokal och hotellreservation, hantera registreringar, hålla i kontakten med deltagarna, utställare och leverantörer, bemanning under arrangemanget, planera förtäring, mingel och festligheter.

Avslutning

Vi arbetar med siktet mot långsiktiga samarbeten och era synpunkter är viktiga för oss. Vi summerar framgångarna och lärdomarna från projektet under ett avslutande möte. Vi går igenom bokslutet och kontrollerar så att alla inkomster mottagits från deltagaravgifter, utställare, sponsorer och så att alla betalningar av fakturor från leverantörer och samarbetspartners är gjorda.

Vi sammanställer utvärderingsenkäter samt följer upp och utreder eventuella klagomål eller brister. Utvärderingen är ett kvitto till arrangörerna på ett lyckat genomfört möte och en hjälp till eventuellt framtida arrangemang.